Ajuntament de Benassal

FUNDACIÓ GRAU I GRAS

Descripció: Dades de l'entitat: Nom: FUNDACIÓ MAGDALENA GRAU I GRAS 1.

  • Direcció: C. La Mola, 8, 12160-Benassal (Castelló)
  • Telèfon: 964 43 14 48
  • E-mail: lyte@wanadoo.se
  • CIF: G-12375101
  • Número d'inscripció en el Registre de Fundacions G.V. : 8 C
  • Data de constitució: Escriptura Fundacional de 7 de novembre 1916
  • Objectius i finalidades:

Artículo 6 estatutos:" “Són objectius de la Fundació l'atenció, l'assistència, la promoció i la investigació docent, educativa i sanitària. Correspon al Patronat de la Fundació determinar el mode en què s'hauran de complir els fins enumerats en este article. Les prestacions de la Fundació es faran de forma no lucrativa. Per al compliment de les seues finalitats s'establixen com a línies d'actuació prioritàries de la Fundació, dins dels seus recursos i d'acord amb les Memòries i Programes que aproven anualment el Patronat, l'organització de qualsevol classe de trobades culturals, docents i sanitàries, cursos, jornades, conferències, exposicions, activitats d'oci i temps lliure, l'edició de publicacions i, en general, promoure pels mitjans més adequats la realització de qualssevol altres activitats que el Patronat vaig considerar convenients per a complir els fins per als quals es constituïx la Fundació, col·laborant amb tot tipus d'organitzacions i entitats socioculturals que desenrotllen activitats incloses dins els objectius definits per esta.” Ressenya històrica sobre la Fundació Magdalena Grau i Gras: L'inici de la Fundació Patronat de Grau i Gras data de principis del segle XX quan, després del traspàs de Na Magdalena de Grau i Gras, els seus hereus de confiança, En Luis de Travy i Reverend Antonio Miralles, constituïren, en compliment de la seua última voluntat testamentària, un Patronat que arreplegava dos fundacions beneficodocents : un Hospital per a malalts pobres i una Escola gratuïta per a xiquets i xiquetes pobres, veïns de la vila de Benasal. I així constava en els fins fundacionals del Patronat de Grau i Gras fins que, després de llargues conversacions, es va arribar consensuadament a la necessitat de replantejar estos objectius per a acomodar-los a les noves necessitats i condicionaments socials i que permeteren ficar un ampli conjunt d'activitats no únicament circumscrites a l'àmbit de l'activitat escolar i hospitalària, com era en el seu origen. Finalment, este canvi va quedar arreplegat en la modificació estatutària vigent en estos moments Objectius generals: Després de molts anys de pràctica inactivitat la Fundació 'Patronato de Grau i Gras', ens hem compromés a tirar-la avant i amb l'adequació dels Estatuts a la nova legislació vigent i amb la renovació dels membres constitutius del Patronat, apostem per una Fundació amb futur, amb un correcte i pròsper funcionament. La intenció de reactivar la Fundació no té com a propòsit únic el preservar un patrimoni relativament important, sinó el convenciment que esta és un recurs valuós per a augmentar l'oferta sociocultural i educativa que actualment tenen tant el nostre Poble com la nostra Comarca de l'Alt Maestrat.

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Formulari de cerca

 

Site developed with Drupal